Agatunet

 

Agatunet er et av de få bevarte klyngetunene som vi hadde så mange av i Norge i tidligere tider. I tunet finner man et enestående eksempel på vestnorsk byggeskikk fra mellomalderen og fram til i dag.

30 av bygningene ble freda i sammenheng med jordskiftet i 1938. De siste 20 årene har tunet vært åpent for publikum i sommerhalvåret med omvisning, kafé, utstillinger, konserter, servering og arrangementer.

Det har trolig bodd folk her i over 3700 år. Det finnes fornminne både i og utenfor tunet, som for eksempel gravhauger, offergroper og helleristninger.

Det eldste nåværende huset er Lagmannsstova, som ble bygd rundt 1250 av ridderen, riksråden og gulatingslagmannen Sigurd Brynjulvson. Sammen med stova var det bygd med et kapell. Lagmannsstova var bygd som eit administrasjonsanlegg etter Europeisk model, og ble brukt som representasjonsbostad. I dag er Lagmannsstova det eneste huset i sitt slag i Norge. 

Sigurd Brynjulvson druknet i 1303, og da ble gården delt mellom døtrene hans. Senere har den blitt delt flere ganger til ni bruk. På det meste var det ni bruk, 16 husmannsplasser og omtrent 200 innbyggere i og utenfor tunet.

Garden har vært sentral når det gjelder fruktdyrking, handel over Hardangervidda og jaktefart til Bergen og Nord-Norge. På det meste hadde seks jakter tilknyting til garden.

Gården har hatt kapell (revet i 1811), skole, landhandelsmann, postkontor og telegrafstasjon. De særegne skifertakene er fra Sollesnes i Jondal. En del utmarkshus, stølen, nøstrekken og noen husmannsplasser er fortsatt i godt stand. Den over 300 meter lange og 17 meter høye skredvollen oppe i lia, som ble bygd i 2000, er og et flott syn.