Utne Hotell

 

Utne Hotel, er et av Norges eldste hotell i kontinuerlig drift, med bevilling siden 1722. Sersjant Børsem fikk i 1722, som delbetaling etter den store Nordiske Krigen, bevilling til å drive gjestgiveri av kong Christian VII. I 1787 overtok slekta, som hadde hotellet fram til utgangen av 1995. Torbjørg Utne (1812-1903) kjent som "Mor Utne", gav hotellet det særpreget det har i dag. Som konsul Parr slo fast på midten av 1800 talet: "Dette er de bedste Quarter i landet". Hotellet er nyrestaurert vinteren 2003/04, er svært godt bevart og er eit intimt og spesielt hotell med personlig atmosfære.